VSLY

Virtuaalinen Shetlanninlammaskoirayhdistys

Tervetuloa tutustumaan virtuaalisheltteihin!

Olet saapunut virtuaalisen shetlanninlammaskoirayhdistyksen eli vSLYn sivuille. Huomaathan, että yhdistys edustaa virtuaalisia shetlanninlammaskoiria, ja kaikki toiminta koirayksilöistä lähtien on mielikuvituksen tuotetta! Virtuaalisten shetlanninlammaskoirien oma järjestö on ollut olemassa tiettävästi jo vuonna 2008, johon asti sitä ylläpiti Josefina. Tuolloin yhdistys kulki vielä nimellä vSLL eli virtuaalinen shetlanninlammaskoiraliitto. Ylläpitäjänvaihdoksen jälkeen liiton status oli hetken aikaa aktiivinen, mutta virtuaalikoiraharrastuksen muuttuessa ja kehittyessä ja harrastajakunnan vaihtuessa rotuyhdistykset ovat hiljentyneet. Nyt, vielä vuonna 2019 vSLY haluaa kuitenkin kantaa kortensa kekoon ja osaltaan kunnioittaa näitä perinteitä - rotuyhdistys ei ole pelkkä muodollisuus, vaan se voi tarjota jäsenistölleen eli rodun harrastajille mm. erilaisia mestaruuskilpailuita, tilastoja sekä paljon muuta. Näiden mahdollisuuksien myötä aktiivinen rotuyhdistus voi innoittaa myös uusia harrastajia rodun pariin. vSLY nostaa hattua ja antaa tukensa kaikille uutta tai vanhaa rotuyhdistystä ylläpitäville!

Shelttimäisin terveisin ja tassukirjoiluin,
Rillet (qbshelties[at]gmail.com)

                     


Rodusta

Shetlanninlammaskoira eli sheltti on pienikokoinen, mutkaton ja monipuolinen paimenkoirarotu. Koossa on hyvin paljon variaatiota, mutta uroksen ihannekorkeus on 37 cm, kun taas nartulla se on 35,5 cm. Hyväksyttyjä värejä löytyy viisi - soopeli, tricolour, blue merle, bimerle sekä mustavalkoinen. Kaksikerroksinen turkki on pitkä, mutta suhteellisen helppohoitoinen eikä sheltti kuulu trimmattaviin rotuihin. Luonteeltaan ideaali shetlanninlammaskoira on hyvähermoinen, aktiivinen, miellyttämisenhaluinen ja helposti koulutettava. Vieraita kohtaan se saa olla pidättyväinen, mutta ei pelokas, hermostunut tai vihainen. Usein rotua kuvaillaan haukkuherkäksi, ja jotkut yksilöt sitä ovatkin - haukku saa kyllä kuulua joko koiran kiihtyessä tai olla ilmoitusluontoista, mutta epävarmuuteen tai arkuuteen se ei saa olla sidoksissa. Sheltin kanssa voi harrastaa erittäin laajasti - mainioita valintoja ovat esimerkiksi koiranäyttelyt, tottelevaisuuskoulutus, rally-toko, paimennus, agility, maastoesteet, flyball, koiratanssi tai pelastuskoirakokeet. Uudehkona lisäyksenä virtuaalisten koiraurheilulajien maailmaan on saatu myös hyötykoiratoiminta, jonka lajikirjosta erityisesti kuulokoiran tehtävä sopii erinomaisesti tarkkakuuloisille ja palvelualttiille paimenkoirille.

Shetlanninlammaskoiran rotumääritelmän löydät täältä.

Status virtuaalikoiramaailmassa

Shetlanninlammaskoirakanta ja harrastajien määrä oli vuoden 2010 molemmin puolin yksi suurimmista kaikkien virtuaalikoirarotujen joukossa - aktiivisia harrastajia oli kymmeniä ja pentueita syntyi tiheään. Ajan saatossa koko harrastajakunta pieneni tasaisesti, mutta tunnollisten kasvattajien ansiosta meillä on edelleen suuri määrä uusia ja vanhoja sukuja.

Vaikka emme ole enää yhtä suurilukuisia, kilpailemme shelttiemme kanssa paljon. Käyttölajien valionarvot ovat tavallisia nykypäivän aktiivisilla shelteillä, ja näyttelypuolella sekä ilmoitettujen koirien määrä että rotumme taso on yksi korkeimmista. Suku- ja linjatilanteen sekä monipuolisten harrastusnäkymien vuoksi sheltti on helppo ja mukava rotu omistaa ja kasvattaa. Kuvalupia on kohtuullisen helppo saada, ja sheltin ollessa oikeassa elämässä hyvin suosittu rotu on kuvia saatavilla usein myös toisilta harrastajilta.

Värigenetiikkaa

Sheltin pääasialliset värit tänä päivänä ovat soopeli, tricolour, blue merle, bimerle sekä mustavalkoinen. Näiden värien lisäksi joissakin maissa jalostetaan soopelimerleä. Soopelimerlen jalostaminen ilman tarkkoja geenitestejä on kuitenkin riskialtista, sillä koiran ilmiasusta ei välttämättä näe, kantaako se merlegeeniä. Jos tällainen koira yhdistetään toiseen merlegeenin kantajaan, voivat niiden jälkeläiset kärsiä rakenteellisista poikkeamista ja muista vioista tai olla jopa elinkelvottomia. Kaikkiin väreihin kuuluvat vaihtelevanlaajuiset valkoiset merkit.

Soopeli tarkoittaa ruskeaa yleissävyä, jonka aste vaihtelee hiekasta, jopa harmahtavasta syvään mahonginruskeaan. Karvojen kärjet ovat mustat (pl. kultasoopeli). Merkkivärisistä tricolour puolestaan on pääväriltään musta koira, jolla on syvän ruskeat merkit silmien päällä, poskissa, kuononsivuilla, rinnassa, eturaajojen takaosissa, polvikaarissa sekä hännän alla. Merkkien koko ja sävy vaihtelee ja esimerkiksi valkoisten alueiden laajuus vaikuttaa niiden esiintymiseen. Toinen merkkiväri on blue merle, jonka rungossa ja päässä on hopeanharmahtavalla, lähes sinisellä pohjalla erikokoisia mustia läiskiä, joita kutsutaan marmoroinniksi. Läiskät eivät saisi olla kovin suuria ja niiden tulisi olla mahdollisimman tasaisesti jakautuneita. Myös blue merlellä on edelläkuvaillut ruskeat merkit. Mustavalkoinen ja bimerle ovat niin kutsutut bi-värit, joilta puuttuu tricolourille ja blue merlelle tyypilliset ruskeat merkit, nk. tanit.

Soopelit voidaan jakaa karkeasti kahteen geneettisteen tyyppiin - dominantti- eli kultasoopeleihin sekä ns. tricolour-tekijäisiin soopeleihin. Dominanttisoopeli kantaa A-lokuksessaan kahta soopelialleelia (Ay), sillä on yleensä melko vähän tai ei lainkaan mustaa karvaa eikä se voi saada tricolourin värisiä jälkeläisiä. Tricolour-tekijäinen soopeli kantaa yhtä soopeligeeniä ja yhtä tricolour-geeniä. Yleensä tumman värityksen perusteella tällaisia soopeleita kutsutaan myös mahonkisoopeleiksi. Mikäli kaksi mahonkisoopelia yhdistetään, voidaan saada tricolour-jälkeläisiä. Tricolourilla on siis useimmiten kaksi merkkivärialleelia (at), yksi kummaltakin vanhemmalta. Soopelialleelia tricolourilla ei voi olla. Toisena alleelina merkkivärisillä, eli siis tricolourilla ja blue merlellä, voi olla niin sanottu bi-tekijä eli resessiivimustan alleeli (a). Jotta voidaan saada bi-värejä edustavia jälkeläisiä eli mustavalkoisia tai bimerlejä, täytyy niiden periä bi-alleeli kummaltakin vanhemmaltaan. Merlen tricolourista (tai bimerlen mustavalkoisesta) taas erottaa M-lokuksen merlegeeni (M). Valtaosalla merleshelteistä on ja tulisi olla tätä alleelia ainoastaan yksi kappale. Tuplana merlegeeni aiheuttaa erilaisia poikkeamia ja elinkelvottomuutta, minkä vuoksi kahta merleä ei koskaan tulisi yhdistää keskenään. Merlealleelin pituus vaikuttaa siihen, minkätyyppinen merle koirasta tulee. Suurin osa shelteistä edustaa samantyyppistä merleä, mutta on olemassa esimerkiksi tekijöitä, jotka saavat merlen näyttämään rusehtavalta tai sotkuiselta ja mustien läiskien joko suurilta tai vaikkapa todella pieniltä ja häivyttyviltä. Yksi merletyyppi on myös ns. kryptinen merle, jonka pääväri on musta ja merlelle tyypillistä siniharmaata saattaa esiintyä vain pienenä alueena esimerkiksi koiran korvassa. Näin lyhyen merlealleelin ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa ongelmia toiseen merleen yhdistettäessä. Soopelimerle puolestaan on koira, jolla on A-lokuksessaan vähintään yksi soopelialleeli ja M-lokuksessaan merlealleeli.

Valkoisen "värin" eli pigmentinpuutteen laajuudessa esiintyy hyvin paljon variaatiota aina muutamasta valkoisesta varvas- ja rintatupsusta lähes kokovalkoiseen, jolla on väriä ainoastaan päässään ja korvissaan. Shetlanninlammaskoiran rotumääritelmän mukaan valkoista voi esiintyä otsapiirtona, kauluksessa, rinnassa, raajoissa ja hännän päässä. Rungossa ei saa olla valkoisia läiskiä. Ennemmälläkin valkoisella varustettuja shelttejä kuitenkin syntyy, ja tässä kohtaa meidän tulee suunnata katseemme S-lokukseen, jonka kaikki alleelit S-alleelia lukuunottamatta poistavat pigmenttiä. S-alleelilla varustettu koira on siis yksivärinen, mutta tätä alleelia ei shelteissä esiinny. Alleeli, joka aikaansaa rotumääritelmän toivomat valkoiset merkit on ns. irlanninkirjavuuden alleeli (si). Toinen shelteillä esiintyvä S-lokuksen alleeli on ns. lehmänkirjavuus tai piebald (sp). Kun koiralla on kaksi tällaista alleelia, sillä on vaihteleva määrä valkoista rungossaan. Nämä kaksi alleelia koiran tulee periä kummaltakin vanhemmaltaan. Nykyisin käytetään yhä enenevissä määrin geenitestejä, mutta aiemmin näitä epätoivottuja valkovoittoisia shelttejä saattoi putkahdella normaaliväristen vanhempien pentueisiin, jotka nyt vain sattuivat kantamaan kyseistä alleelia. Monesti kantajuus on kuitenkin nähtävissä mm. valkoisten polvikaarien tai hieman kylkiin nousevan valkoisen perusteella. Runsas valkovoittoisuus etenkin pään alueella voi altistaa mm. kuulo-ongelmille ja pienisilmäisyydelle, mutta shelttien tapauksessa kyse on käytännössä lähes yksinomaan kosmeettisesta seikasta - tästä syystä geenitestausmahdollisuuden aikakaudella on turha supistaa jalostusmateriaalia sulkemalla tätä ns. valkotekijää kantavat koirat pois kasvatuksesta.

Kasvattajalista

vSLY ylläpitää epävirallista listaa virtuaalisten shetlanninlammaskoirien kasvattajista. Jos haluat kennelisi listalle, lähetäthän sähköpostitse kennelnimesi, oman nimimerkkisi sekä linkin kenneliin. Toivomme listattujen kennelten ilmoittavan kasvatustoiminnan päättymisestä, jolloin kennel voidaan omistajan toiveesta poistaa tai siirtää lopettaneiden listalle.

Kilpailutoiminta

vSLY järjestää vuosittain virtuaalisten shetlanninlammaskoirien agility-, tottelevaisuus- ja paimennusmestaruuskilpailut (vSHEAGIM, vSHETKM & vSHEPAIM). Lisäksi järjestetään Shetlanninlammaskoiravoittaja -näyttely (vSHEV). Koko vuodelta kerätään myös pisteet kaikkien järjestettyjen näyttelyiden tuloksista, joiden perusteella palkitaan Vuoden Näyttelysheltti, -pentu, -juniori, -veteraani sekä -kasvattaja.

Päivämäärä Alaisuus Kutsu Tuomari Tulokset
vSHEV
10.09.2019 vSHEV-19 Nikke, Pika
Päivämäärä Alaisuus Kutsu Tuomari Tulokset
vSHEAGIM
15.11.2019 vAL vSHEAGIM-19 ?
Päivämäärä Alaisuus Kutsu Tuomari Tulokset
vSHETKM
- - - - -
Päivämäärä Alaisuus Kutsu Tuomari Tulokset
vSHEPAIM
- - - - -
Päivämäärä Alaisuus Kutsu Tuomari Tulokset
Muut kilpailut
- - - - -

Tietokanta

Tietokantaa kootaan hiljakseen. Koiran nimi toimii linkkinä, kun sen tietokantasivu on valmis. Koirat on esitetty aakkosjärjestyksessä. Hakeaksesi tiettyä koiraa paina CTRL + F ja kirjoita koiran nimi osittain tai kokonaisuudessaan.

Onko tiedossasi sheltti, jota ei löydy tietokannasta? Ilmoita kyseinen koira sähköpostitse (qbshelties[at]gmail.com). Emme kerää tietokantaan Instagram-kenneleiden, ShowDog.comin tai muiden simulaatiopelejen koiria tai koiria, joiden olemassaolosta ei ole todisteita.

Viimeisin päivitys 14.08.2019.